MercaDOnoso

 

 O proxecto MercaDOnoso ten como finalidade última a promoción dos produtos artesáns e de calidade da provincia de A Coruña. Constituiuse, para elo, unha rede de pequenos produtores artesáns cuio obxectivo é a creación dun Plan de Marketing e a súa posterior aplicación / adaptación a cada un dos produtos e produtores que forman a Rede, coa finalidade de incrementar a súa visibilidade así como a promoción e publicidade dos memos, para o cal se elaboraron diversos materias de promoción como son:

  • Catálogo virtual de produtos MercaDOnoso 
  • Catálogo en formato papel 
  • Folleto publicitario de cada empresa 
  • App Android co catálogo de produtos 
  • Vídeos de promoción por produtor
  • Folleto publicitario mercadonoso
  • O proxecto contou co financiamento da Deputación Provincial de A Coruña

www.mercadonoso.com 

Copyright (c) Adterra 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com